Direcția B

Departamentul organizează specializarea studenților în Ingineria Sistemelor, în cadrul specializării Automatică și Informatică Aplicată. Pentru descrierea cursurilor din trunchiul comun și a celor din cele trei subspecializări, consultați pagina Cursuri licență.

B1: Sisteme automate avansate

 • Provocări din ce în ce mai mari în ceea ce privește proiectarea sistemelor automate
  • E.g.: Producerea, distribuţia şi conversia energiei; rețele sociale şi internet; controlul şi monitorizarea traficului; clădiri complexe (ventilaţie, protecţie la incendii, intranet); sisteme biologice (controlul frecvenței cardiace); etc.
 • Paradigma clasică de conducere rezolvă doar o mică parte din problemele lumii reale
  • Dinamici neliniare
  • Incertitudini pronunțate
 • Inteligenţa” sistemelor de conducere creşte, ca şi intercomunicarea şi interacţiunea lor cu omul
  • E.g.: Automobilele frânează singure în situaţii de urgenţă, sistemul de navigare din automobil depistează benzinăriile sau parcările din proximitate; cum ar fi daca ar “discuta” între ele şi ar preveni accidentele sau ce-ar fi dacă locuinţa v-ar detecta starea de spirit şi v-ar oferi un ceai?
 • O rampă de lansare pentru cercetare
  • Masterat/Doctorat la universități de înalt nivel pe plan mondial
  • Research & Development în companii de top

B2: Sisteme în timp real

 • Este abordarea actuală şi viitoare:
  • Tot ce ne înconjoară se bazează pe comunicaţie – reglare – optimizare;
  • Principiile generale sunt neschimbate – s-a schimbat tehnologia (electronica şi aplicaţiile software care le pun în valoare), performanţa înseamnă timp real.
 • Algoritmii şi strategiile de control trebuie implementate pe arhitecturile hardware existenteaici interveniţi voi!
 • Competenţe generale (în domeniile):
  • Automatizări şi inginerie electrică
  • Informatică aplicată
 • Competenţe specifice:
  • Proiectarea sau/şi analiza de sisteme industriale pentru asigurarea calităţii funcţionării şi sigurantei în exploatare.
  • Proiectarea de microsisteme destinate aplicaţiilor de control în timp real, atît din punct de vedere hardware, cât şi software.

B3: Sisteme bioinformatice

 • Am plecat de la realitățile lumii moderne:
  • Dezvoltarea fără precedent a ştiinţelor biologice şi medicale
  • Apariţia unor cantităţi foarte mari de date biologice (ex. secvențierea genomurilor) care trebuie adnotate, arhivate şi prelucrate pentru a genera informaţii şi cunoştinţe
  • Apariţia unor noi boli infecţioase (MERS) a căror dinamică trebuie înţeleasă şi modelată pentru a putea propune cele mai bune strategii de contracarare
  • Necesitatea aplicării unor principii matematice şi inginereşti în probleme din medicina clinică şi diagnosticul medical
 • O direcţie de specializare cu funcţie duală:
  • Veţi fi pregatiţi pentru a aborda direct probleme specifice de: bioinformatică, genetică, medicină
  • Veți putea aplica principii şi metode de inspirație biologică în rezolvarea unor probleme inginereşti, cum ar fi conducerea roboților mobili

Aici se poate vizualiza o prezentare informală realizată în anul 2020.

Directia B Prezentare 2020