Cercetare

ACSE are o reputație internațională de lungă durată producand cercetare de top dedicată reglării și ingineriei sistemelor la nivel internațional.

Personalul nostru de cercetare și academic desfășoară activități de cercetare în mai multe domenii bine stabilite, precum și în arii emergente cu sunt studenți renumiți la nivel național în studiul avansat și a teoriei și al ingineriei sistemelor. Personalul este adesea implicat în mai multe grupuri de cercetare sau în lucrări individuale de cercetare. O mare parte din cercetarea noastră este multidisciplinară și are ca rezultat parteneriate cu instituții academice și industriale naționale, precum și o colaborare extinsă cu alte departamente academice din întreaga lume.

Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în cinci grupuri de cercetare și două centre, integrate în profilul departmentului, la care participă cadre didactice, cercetători asociați, studenți din anii terminali de licență, de la direcțiile de masterat și doctoranzi.  

Grupurile de cercetare academică din cadrul departamentului sunt: 

Centrele de cercetare cadrul departamentului sunt: