Masterat

Departamentul organizează studii de masterat în domeniul Ingineria Sistemelor, în limbile română sau engleză. Informații despre procedura de admitere se găsesc aici.

Sisteme Informatice Integrate (în limba română)

Sisteme Cyber-Fizice (în limba engleză)

Robotică și Automatizări (în limba engleză)

Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri (în limba română)