Doctorat

ACSE are 11 membri abilitați ai Școlii doctorale de Automatică şi Calculatoare din UPB, care îndrumă teze de doctorat în care sunt realizate cercetări de vârf în domeniul ”Ingineriei Sistemelor (IS)”. Tematicile de cercetare doctorală propuse și supervizate de conducătorii științifici ai ACSE sunt de actualitate, similare celor abordate de universități de renume mondial, care deschid perspective ale cunoașterii și ale inovării în reglarea automată inteligentă cu tehnici de învățare automată, precum: sisteme cyber-fizice, reglare optimală cu învățare automată, analiza volumelor mari de date, tehnici de calcul de înaltă performanță, internetul obiectelor, sisteme de conducere cu inteligență distribuită, calcul cognitiv, optimizarea planificării taskurilor, a alocării resurselor și a serviciilor, inteligență artificială cu aplicații în inginerie, sisteme informatice pentru servicii, robotică. Pentru mai multe detalii consultați oferta știiințifică a Școlii doctorale de Automatică și Calculatoare UPB.

Membrii ACSE ai Școlii doctorale în Ingineria sistemelor:

Academician Ioan Dumitrache

Prof. dr. ing. Cătălin Buiu

Prof. dr. ing. Monica Drăgoicea

Prof. dr. ing. Bogdan Dumitrescu

Prof. dr. ing. Ciprian Lupu

Prof. dr. Ion Necoară

Prof. dr. ing. Cristian Oară

Prof. dr. ing. Dumitru Popescu

Prof. dr. ing. Ioan Sacală

Prof. dr. ing. Florin Stoican

Prof. dr. ing. Dan Ștefănoiu