Cursuri licență

Domeniul Ingineria Sistemelor, specializarea Automatică și Informatică Aplicată – Departamentul organizează următoarele cursuri de licență:

Direcția BDepartamentul organizează următoarele cursuri de specializare la licență:

Departamentul organizează, în semestrul al optulea, câte patru cursuri pentru fiecare dintre subdirecțiile B1, B2 și B3.