Department of
Automatic Control and Systems Engineering

Română (Romanian)

Research centers

Centrul de Automatică, Conducere de Proces și Calculatoare (ACPC)

Centrul a fost înființat în anul 1992 ca un incubator pentru transfer tehnologic, cu un statut orientat pe cercetare, aprobat de Senatul UPB. ACPC are expertiză și experiență în Automatică și Conducerea Proceselor Industriale, cu preocupări importante în modelarea și identificarea sistemelor, control digital, echipamente electronice, optimizare, detecție și diagnoză, programarea microsistemelor de timp real, dezvoltare de aplicații în automatică industrială. Dispune de resurse umane și tehnice valoroase, implicate în activități de cercetare științifică finalizate prin proiecte și granturi de interes național și internațional. Cele mai performante metode de analiză și proiectarea sistemelor numerice sunt materializate în produse software pentru calculul de proiectare asistată (programe de identificare experimentală – WINPIM, proiectarea comenzii numerice – WINREG, optimizare – SISCON) și în echipamente și produse hardware pentru aplicații industriale de conducere. Pentru o categorie largă de procese: energetică, transport, chimie, petrochimie, metalurgie, au fost realizate proiecte cu implementarea unor sisteme cu configurații complexe de conducere.

Experiența și capacitatea de cercetare a Centrului ACPC, este apreciată prin numărul important de proiecte din programele naționale de cercetare: PNCDI II, Granturi de Excelență, IDEI, POSCCE, la care a participat și participă, precum și prin contribuția la realizarea unor contracte cu beneficiari din mediul industrial: SIDEX Galați, ALRO Slatina, RAFO Onești, RADET Bucureşti, sau de talie europeană: ARCUS, ECONET, IKF-EUREKA-RO, FP7-ERRIC.

Este de evidențiat dimensiunea de colaborare internațională a Centrului cu Universități și Laboratoare europene: UJF-Grenoble, INP-Grenoble, UST-Lille, Ecole Centrale de Lille, Supelec Paris, Technical University of Tampere, Steinbeis University of Konstanz.

Cele mai importante rezultate au fost publicate prin monografii și lucrări de referință cum ar fi: „Conducerea Numerică a Proceselor Industriale” – Editura Printech, 2004, „Modélisation, Identification et Commande des Systèmes” – Editura Academiei Române, 2004, „Automatică Industrială”- Editura AGIR, 2006, “Undine, Teorie și Aplicații” – Editura Academiei, 2010, “Modelare în Ingineria Proceselor Industriale” – Editura AGIR, 2011, “Optimization in Engineering Sciences” – Editura Wiley, 2012.

Membrii centrului de cercetare sunt implicați activ în organizarea (CIFA 2008, CSCS, ICSCS-2012) și participarea la conferințe naționale și internaționale de prestigiu (IFAC, IEEE, CDC, ACC), sau în publicarea de articole la reviste de specialitate (CEAI, Buletinul UPB, Springer, Automatica).

Echipa de cercetare este formată din: prof. Dumitru Popescu – director, prof. Dan Ștefănoiu, conf. Ciprian Lupu, conf. Catălin Petrescu, conf. Janetta Culiță, sl. Alexandru Țiclea, sl. Bogdan Ciubotaru, sl. Andreea Udrea, sl. Catălin Dimon, as. Valentin Tanasă, as. Tudor Airimițoaie, as. Mihai Cornoiu, as. Irina Tache.

 

Centrul de Control Inteligent și Bioinginerie (CCIB)

Obiectivele centrului sunt:

 • Elaborarea de strategii și arhitecturi inteligente de conducere, având la bază mecanisme specifice sistemelor biologice de achiziție și prelucrare a informațiilor și cunoștințelor;
 • Înțelegerea și modelarea funcțiilor biologice în vederea conceperii și realizării de sisteme cu funcții și atribute similare sistemelor inteligente;

Direcțiile principale de cercetare cuprind:

 • Arhitecturi și metodologii de conducere inteligentă a proceselor cu aplicații în robotică, fabricație, biotehnologie, energetică, transporturi, etc.;
 • Sisteme inteligente hibride, metodologii inteligente hibride neuro-fuzzy, geno-neuro-fuzzy; modele și aplicații;
 • Sisteme autonome – sisteme asociative;
 • Modelarea proceselor biologice și biotehnologice; Prelucrarea semnalelor biologice;
 • Sisteme de conducere cognitivă. Robotică cognitivă;
 • Conducere predictivă și adaptivă a proceselor neliniare;
 • Sisteme integrate de conducere în rețea (Cyber-Physical-Systems);
 • Sisteme multiagent;
 • Sisteme bazate pe calculul cu membrane. Modele și aplicații în robotică;
 • Sisteme inteligente de diagnoză asistată, inclusiv în medicină;
 • Clădiri inteligente. Protecție seismică;
 • Ingineria minții. Modelarea și reprezentarea proceselor perceptive, de învățare, generare de comportamente;
 • Reprezentarea și managementul cunoștințelor. Sisteme adaptive complexe;
 • Biologie computațională;
 • Senzori și elemente de acționare inspirate din biologie.

Colectivul de cercetare este format din: prof. Ioan Dumitrache – director, prof. Cătălin Buiu, prof. Ioana Mihu, prof. Nicolae Constantin, prof. Mihai Caramihai, conf. Monica Drăgoicea, ș.l. Ioan Sacală, ș.l. Monica Pătrașcu, as. Bogdan Hanchevici, as. Ana Pavel, as. Cristian Vasile. Colectivul asociat centrului este format din prof. Aurelian Stănescu, prof. Simona Caramihai, ș.l. Mihnea Moisescu.