Department of
Automatic Control and Systems Engineering

English (Engleză)

Predare și Cercetare

Profesor, cond. doc.

Profesor

Conferențiar

Șef de lucrări

Asistent