Department of
Automatic Control and Systems Engineering

English (Engleză)

Admitere doctorat

Admiterea la studii universitare de doctorat se organizează in sesiunea septembrie-octombrie, în conformitate cu următorul program:

Înscrierea candidaţilor – 02 septembrie – 18 octombrie 2013
Susţinerea probei de specialitate – data va fi afisata in curand
Validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor – data va fi afisata in curand

Conţinutul dosarului de înscriere:

Cerere de înscriere (Anexa 2)
Fişa personală de înscriere (Anexa 3)
Curriculum vitae
Lista lucrărilor publicate
Copii legalizate (la notariat) după următoarele documente:
Diploma de absolvire
Foaia matricolă
Diploma de bacalaureat
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)
Chitanţa privind plata taxei de înscriere.
Copie buletin/carte de identitate.
Valoarea taxei de înscriere este de 100 lei şi se achită la casieria UPB.