Department of
Automatic Control and Systems Engineering

English (Engleză)

Tehnici de Calcul în Automatică și Informatică

An 2, Semester 1

Titular: Conf.dr.ing. Alexandru Țiclea , Conf.dr.ing. Florin Stoican