Department of
Automatic Control and Systems Engineering

Română (Romanian)

Automatizări Industriale și STructuri Evoluate de Conducere (AISTEC)

Grupul AISTEC este condus de către prof. Dumitru Popescu şi desfăşoară activități de cercetare aplicativă și fundamentală în domeniile automaticii industriale și arhitecturilor evoluate de conducere. Membrii echipei sunt activi în următoarele domenii de cercetare:

 • Achiziție și prelucrare de date;
 • Informatică și comunicații pentru mediu industrial;
 • Identificare, comandă și supervizarea sistemelor;
 • Sisteme SCADA;
 • Software pentru proiectare asistată de calculator;
 • Aplicații de conducere în timp real;
 • Telemedicină;
 • Conducerea sistemelor multivariabile și neliniare.

Nucleul grupului este format din prof. Dumitru Popescu, conf. Ciprian Lupu, conf. Cătălin Petrescu, prof. Dan Ștefănoiu, conf. Gheorghe Petrescu, conf. Alexandru Țiclea, ș.l. Bogdan Ciubotaru, ș.l. Andreea Udrea, ș.l. Cătălin Dimon, as. Valentin Tanasă, as. Mihai Cornoiu, as. Irina Tache.

Experiența și capacitatea de cercetare a Grupului AISTEC sunt apreciate prin numărul important de proiecte din programele naționale de cercetare: PNCDI II, Granturi de Excelență, IDEI, la care a participat și participă, precum și prin contribuția la realizarea unor contracte cu beneficiari din mediul industrial: SIDEX Galaţi, ALRO Slatina, RAFO Oneşti, RADET Bucureşti.

Cele mai importante contracte realizate de grupul AISTEC, în ultima perioadă, sunt:

 • Metode și strategii de implementare software și hardware a sistemelor de conducere în timp real pentru procesele neliniare: soluții multimodel, adaptive, robuste, cu model intern, grant CNCS IDEI, 1044/2007 (2007 – 2011), director: Ciprian Lupu
 • Cercetări pentru dezvoltarea unui sistem pilot de telemedicină pentru monitorizarea, diagnosticarea, localizarea și salvarea persoanei via satelit (SISTELMED) – PNCDI II – PARTENERIATE P4 82-095/2008 (2008 – 2012), director: Ciprian Lupu
 • Cercetări pentru dezvoltarea unui sistem expert de telemedicină pentru asigurarea răspunsului medical optim local, în managementul dezastrelor și situațiilor de urgență (utilizând cele mai noi tehnologii în domeniul biosenzorilor, comunicațiilor prin satelit, navigație prin satelit, etc.) (TELEDIM) – PARTENERIATE 43/2012 (2012 – 2015), director: Ciprian Lupu