Department of
Automatic Control and Systems Engineering

Română (Romanian)

Alegeri departament 2016

21 February 2016

Alegerile pentru structurile de conducere ale departamentului Automatica si Ingineria Sistemelor (ACSE)
vor avea loc joi, 3/03/2016, ora 12, in sala ED 203. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor pentru
functia de Director de Departament este 29/02/2016, ora 12:00. Candidatii la funcţia de director de departament
trebuie să depuna in termenul prevazut un plan managerial şi o declaraţie de intenţie în acest sens, conform
Anexei IV din Regulamentul privind Organizarea si Desfasurarea Alegerilor din UPB
(vezi aici).

Detalii sustinere dizertatie SIC

29 June 2015

Sustinerea disertatiei la masterul SIC va avea loc in data de 1 iulie, in laboratorul ED118, incepand cu ora 9:30. Studentii sunt rugati sa ajunga in laborator cel tarziu la ora 9:00 pentru a-si pregati prezentarile.

Detalii licenta si dizertatie 2015

25 June 2015

1. Deadline-ul pentru incarcarea lucrarilor de dizertatie (master) pe site-ul studenti.pub.ro este 28/06/2015, ora 24:00;

2. Deadline-ul pentru incarcarea lucrarilor de licenta pe site-ul studenti.pub.ro este 01/07/2015, ora 24:00;

3. Se pot face oricate incarcari de variante succesive pana la deadline-urile de mai sus, fiind responsabilitatea studentului si a coordonatorului sa incarce in timp util pentru a se putea genera raportul de plagiarism si coeficientul de coincidenta. Generarea raportului de plagiarism pe platforma moodle dureaza 6-12 ore din momentul in care un fisier este incarcat pe studenti.pub.ro;

4. Versiunea printata si prezentata comisiei trebuie sa fie identica cu ultima versiune incarcata pe site si pentru care exista raportul de plagiarsim;

5. Este responsabilitatea secretarului fiecarei comisii sa verifice ca versiunea prezentata este identica cu cea incarcata pentru care exista raportul de plagiarism; secretarul comisiei va valida online pe site acest lucru in ziua sustinerii, pentru fiecare student in parte;

6. Conform unei hotariri recente a Senatului UPB, conducatorul stiintific este responsabil in mod solidar cu studentul privind originalitatea lucrarii prezentate;

7. Toate cadrele didactice pot avea acces la lucrarile prezentate si rapoartele de plagiarism asociate ale tuturor studentilor de la sectia AIS (prin intermediul platformei moodle).