Department of
Automatic Control and Systems Engineering

Română (Romanian)

Informatii privind criteriile minimale CNATDCU

12 June 2017

Noutati privind criteriile minimale CNATDCU:

 1.  In cadrul comisiei noastre de specialitate s-au hotarat azi criteriile minimale de acceptare a unei teze de doctorat:
  • 4 articole BDI, din care minim 2 ISI (conferinte sau reviste), iar la cel putin unul doctorandul este prim autor.
  • In plus, pentru confirmarea calificativului “exceptional” cel putin unul dintre articole trebuie sa fie de revista ISI zona Q1/Q2 la data publicarii. Acordarea calificativelor este la latitudinea comisiei de doctorat.
 2. Incepand cu 1 octombrie 2017 intra in vigoare noile criterii minimale de promovare la Conferentiar si Profesor (atasate, vezi Anexa 15) care au fost deja aprobate si publicate la sfarsitul anului trecut. Acestea vor suferi niste mici modificari din cauza unor erori de tipar.
 3. Lista conferintelor considerate de top si care permit incadrari superioare in fisa de evaluare este formata din urmatoarele:
  • Toate conferintele A si A+ de la link-ul acesta
  • Conferintele situate deasupra primei reviste din Q3 in toate subject categories care se incadreaza in subject areas Computer Science si Engineering de la Scopus (aici).

  Acestea vor fi valabile indata dupa publicarea in MO si/sau pe site-ul CNATDCU (data este incerta in acest moment).

 4. Criteriile de promovare la Asistent si SL raman cele din Metodologia UPB.

Licenta si dizertatie 2016

2 June 2016

Calendarul de sustinere a examenelor de licenta si dizertatie se regaseste la adresa http://acs.pub.ro/noutati/informatii-diploma-disertatie/.

Alegeri departament 2016

21 February 2016

Alegerile pentru structurile de conducere ale departamentului Automatica si Ingineria Sistemelor (ACSE)
vor avea loc joi, 3/03/2016, ora 12, in sala ED 203. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor pentru
functia de Director de Departament este 29/02/2016, ora 12:00. Candidatii la funcţia de director de departament
trebuie să depuna in termenul prevazut un plan managerial şi o declaraţie de intenţie în acest sens, conform
Anexei IV din Regulamentul privind Organizarea si Desfasurarea Alegerilor din UPB
(vezi aici).

Detalii sustinere dizertatie SIC

29 June 2015

Sustinerea disertatiei la masterul SIC va avea loc in data de 1 iulie, in laboratorul ED118, incepand cu ora 9:30. Studentii sunt rugati sa ajunga in laborator cel tarziu la ora 9:00 pentru a-si pregati prezentarile.