Department of
Automatic Control and Systems Engineering

Română (Romanian)

Informatii privind criteriile minimale CNATDCU

Noutati privind criteriile minimale CNATDCU:

 1.  In cadrul comisiei noastre de specialitate s-au hotarat azi criteriile minimale de acceptare a unei teze de doctorat:
  • 4 articole BDI, din care minim 2 ISI (conferinte sau reviste), iar la cel putin unul doctorandul este prim autor.
  • In plus, pentru confirmarea calificativului “exceptional” cel putin unul dintre articole trebuie sa fie de revista ISI zona Q1/Q2 la data publicarii. Acordarea calificativelor este la latitudinea comisiei de doctorat.
 2. Incepand cu 1 octombrie 2017 intra in vigoare noile criterii minimale de promovare la Conferentiar si Profesor (atasate, vezi Anexa 15) care au fost deja aprobate si publicate la sfarsitul anului trecut. Acestea vor suferi niste mici modificari din cauza unor erori de tipar.
 3. Lista conferintelor considerate de top si care permit incadrari superioare in fisa de evaluare este formata din urmatoarele:
  • Toate conferintele A si A+ de la link-ul acesta
  • Conferintele situate deasupra primei reviste din Q3 in toate subject categories care se incadreaza in subject areas Computer Science si Engineering de la Scopus (aici).

  Acestea vor fi valabile indata dupa publicarea in MO si/sau pe site-ul CNATDCU (data este incerta in acest moment).

 4. Criteriile de promovare la Asistent si SL raman cele din Metodologia UPB.