Department of
Automatic Control and Systems Engineering

Română (Romanian)

Detalii licenta si dizertatie 2015

1. Deadline-ul pentru incarcarea lucrarilor de dizertatie (master) pe site-ul studenti.pub.ro este 28/06/2015, ora 24:00;

2. Deadline-ul pentru incarcarea lucrarilor de licenta pe site-ul studenti.pub.ro este 01/07/2015, ora 24:00;

3. Se pot face oricate incarcari de variante succesive pana la deadline-urile de mai sus, fiind responsabilitatea studentului si a coordonatorului sa incarce in timp util pentru a se putea genera raportul de plagiarism si coeficientul de coincidenta. Generarea raportului de plagiarism pe platforma moodle dureaza 6-12 ore din momentul in care un fisier este incarcat pe studenti.pub.ro;

4. Versiunea printata si prezentata comisiei trebuie sa fie identica cu ultima versiune incarcata pe site si pentru care exista raportul de plagiarsim;

5. Este responsabilitatea secretarului fiecarei comisii sa verifice ca versiunea prezentata este identica cu cea incarcata pentru care exista raportul de plagiarism; secretarul comisiei va valida online pe site acest lucru in ziua sustinerii, pentru fiecare student in parte;

6. Conform unei hotariri recente a Senatului UPB, conducatorul stiintific este responsabil in mod solidar cu studentul privind originalitatea lucrarii prezentate;

7. Toate cadrele didactice pot avea acces la lucrarile prezentate si rapoartele de plagiarism asociate ale tuturor studentilor de la sectia AIS (prin intermediul platformei moodle).